Licytacje komornicze

 

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00073997/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki o nr 176/44 o pow. 0,3201ha

należącej do dłużnika: SILCHEM Beata Żebrowska spółka komandytowa w Warszawie

położonej: 18-414 Nowogród, Nowogród,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00073997/7

Suma oszacowania wynosi 151.760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101.173,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.176,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:00 w miejscowości Kownaty gm. Piątnica zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 252 o pow. 1,04ha położonej:

18-421 Piątnica, Kownaty,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00037673/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:30 w Ksielnicy gm. Piątnica zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 198/8 o pow. 1,0008ha położonej:

18-421 Piątnica, Kisielnica,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00050269/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:00 w Łomży przy ul. Boh. Monte Cassino 3/86 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

18-400 Łomża, Bohaterów Monte Cassino 3/86,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00061984/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:30 w Janowie gm. Łomża zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości:

1. składającej się z działki o nr 48/4 o pow. 0,7564ha położnej

18-400 Łomża, Janowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00071763/4.

2. składającej się z działki o nr 48/1 o pow. 0,0214ha położonej

18-400 Łomża, Janowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00084181/4

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________