Licytacje komornicze

 

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LM1L/00073464/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z niezabudowanych działek o nr 31/49 o pow. 1009m2 oraz nr 31/54 o pow. 8051m2,

należącej do dłużnika:Paweł Chojnowski

położonej: 18-400 Łomża, Stare Kupiski,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00073464/2 [NKW: LM1L/00073464/2]

Suma oszacowania wynosi 230.570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153.713,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.057,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

-działka nr 31/49 o pow. 0,1009ha oszacowana jest na kwotę 81.520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54.346,67zł, rękojmia w kwocie 8.152,00zł (1/10 sumy oszacowania),

-działka nr 31/54 o pow.0,8051ha oszacowana jest na kwotę 149.050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99.366,67zł, rękojmia w kwocie 14.905,00zł (1/10 sumy oszacowania).

Wobec działki nr 31/54 zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2003 nr 64 poz. 592). Licytant przystępujący do przetargu winien spełniać warunki określone w art. 2a ust.1 oraz 2a ust 3 pkt.1 lit.a-e w/w ustawy. Zgodnie z art. 2a. ust 1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LM1L/00051860/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr 1759/6 będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 12.10.2093r. oraz budynków stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności

należącego do dłużnika: Paweł Chojnowski

położonej: 18-414 Nowogród, Nowogród,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00051860/8[NKW: LM1L/00051860/8]

Suma oszacowania wynosi 1.962.030,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.308.020,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196.203,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LM1L/00057350/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2019r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej siedliskiem składającej się z działki o nr 362 o pow. 5544m2

należącej do dłużników: Jolanta Dąbrowska, Mieczysław Dąbrowski

położonej: 18-400 Łomża, Gać,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00057350/2 [NKW: LM1L/00057350/2]

Suma oszacowania wynosi 199.670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133.113,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.967,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LM1L/00060847/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2019r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem niemieszkalnym działki o nr 38 o pow. 0,2753ha oraz niezabudowanych działek o nr 39/1 o pow. 0,06ha, 39/2 o pow. 0,06ha oraz 41 o pow. 0,18ha

należącej do dłużnika: Bogdan Szczepański, Ewa Szczepańskapołożonej: 18-516 Mały Płock, Kąty,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00060847/7 [NKW: LM1L/00060847/7]

Suma oszacowania wynosi 40.090,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26.726,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.009,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka nr 38 o pow. 0,2753ha oszacowana jest na kwotę 19.190,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12.793,33zł, rękojmia w kwocie 1.919,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 39/1 o pow. 0,06ha oszacowana jest na kwotę 4.180,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.786,67zł, rękojmia w kwocie 418,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 39/2 o pow. 0,06ha oszacowana jest na kwotę 4.180,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.786,67zł, rękojmia w kwocie 418,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 41 o pow. 0,1800ha oszacowana jest na kwotę 12.540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.360,00zł, rękojmia w kwocie 1.254,00zł (1/10 sumy oszacowania).

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego na II piętrze o pow. 48,83m2

należącego do dłużnika:Jacek Mazewski

położonego: 18-400 Łomża, Słowackiego 11/20,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: (brak KW)]

Suma oszacowania wynosi 160.590,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120.442,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.059,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LM1L/00081442/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 53,20m2, do którego przynależy piwnica o pow. 4,40m2 oraz udział w wysokości 5760/69370 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział w wysokości 5760/69370 w prawie współwłasności gruntu działki nr 529

należącej do dłużnika:Helena Marianna Karpińska

położonej: 18-413 Miastkowo, Szkolna 2/2, Tarnowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00081442/1 [NKW: LM1L/00081442/1]

Suma oszacowania wynosi 70.210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46.806,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.021,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

 

 

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


_______________________________________________________