Betekenis Cw Waarde Cv Ketel Sample Resume For Preschool Teacher In Singapore Essay On My Youngest Sister Federal Resume Bullits Essay Traduzione In Italiano Della Canzone Perfect Hamlet Navigator Scene Summary Index

Licytacje komornicze

______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00032633/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o nr ewidencyjnym 53 poł. w miejscowości Glinki gm. Kolno pow. 1,7220ha

należącej do dłużnika: Dariusz Zejer

położonej: 18-500 Kolno, Glinki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00032633/9

Suma oszacowania wynosi 331.340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220.893,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.134,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00012716/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 7, 33/6, 34/2, 53, 54, 107 o łącznej pow. 10,7364ha położonych w miejscowości Pieńki Okopne gm. Przytuły

należącej do dłużnika: Jarosław Rogowski

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00012716/9

Suma oszacowania wynosi 361.890,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 271.417,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.189,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka rolno-leśna o nr 7 o pow. 5,4988ha oszacowana jest na kwotę 172.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129.225,00zł, rękojmia w kwocie 17.230,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 33/6 o pow. 0,4070ha oszacowana jest na kwotę 14.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.047,50zł, rękojmia w kwocie 1.473,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 34/2 o pow. 0,7897ha oszacowana jest na kwotę 34.820,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26.115,00zł, rękojmia w kwocie 3.482,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka leśna o nr 53 o pow. 0,3156ha oszacowana jest na kwotę 6.870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.152,50zł, rękojmia w kwocie 687,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolno-leśna o nr 54 o pow. 1,3153ha oszacowana jest na kwotę 41.210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30.907,50zł, rękojmia w kwocie 4.121,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 107 o pow. 2,4100ha oszacowana jest na kwotę 91.960,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68.970,00zł, rękojmia w kwocie 9.196,00zł (1/10 sumy oszacowania),

 

_______________________________________________________

Opisy i oszacowania nieruchomości

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2021 o godz. 10:00 w Kolnie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości (garaż) składającej się z działki gruntu o nr 1381/27 o pow. 0,0021ha będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r. położonej:

18-500 Kolno,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00035678/7

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2021 o godz. 10:30 w Łomży przy ul. Kołłątaja 5/9 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

18-400 Łomża, Kołłątaja 5/9,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00074250/6

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2021 o godz. 11:00 w miejscowości Giełczyn gm. Łomża zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 91/4 o pow. 0,3264ha położonej:

18-400 Łomża, Giełczyn,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00020450/5

_______________________________________________________