Betekenis Cw Waarde Cv Ketel Sample Resume For Preschool Teacher In Singapore Essay On My Youngest Sister Federal Resume Bullits Essay Traduzione In Italiano Della Canzone Perfect Hamlet Navigator Scene Summary Index

Licytacje komornicze

 

 

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWLM1L/00061984/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2020r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 34,32m2, do którego przynależy piwnica o pow. 3,00m2 wraz z udziałem w wysokości 82/10000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziału w wysokości 82/10000 w prawie własności gruntu działki nr 10939/16 na której ustanowiona jest nieodpłatna i dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie współkorzystania z całego lokalu mieszkalnego

należącej do dłużnika: Adam Ostrowski

położonej: 18-400 Łomża, Bohaterów Monte Cassino 3/86,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00061984/6

Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej z działu III księgi wieczystej wynosi 83.260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62.445,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.326,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00037673/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2020r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej siedliskiem rolniczym o nr 252 o pow. 1,04ha

należącej do dłużnika: Krzysztof Chaberek

położonej: 18-421 Piątnica, Kownaty,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00037673/6

Suma oszacowania wynosi 479.130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 359.347,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47.913,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00030803/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2020r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek rolnych o nr 104, 105, 106/1, 154, 158, 162, 164, 166, oraz działki leśnej o nr 181 o łącznej pow. 7,0899ha,

należącej do dłużnika: Łukasz Mieczkowski

położonej: 18-500 Kolno, Filipki Małe,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00030803/8

Suma oszacowania wynosi 250.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187.980,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.064,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka nr 104 o pow. 0,0073ha oszacowana jest na kwotę 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180,00zł, rękojmia w kwocie 24,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 105 o pow. 0,0152ha oszacowana jest na kwotę 510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 382,50zł, rękojmia w kwocie 51,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 106/1 o pow. 1,2110ha oszacowana jest na kwotę 40.260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30.195,00zł, rękojmia w kwocie 4.026,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 154 o pow. 1,4298ha oszacowana jest na kwotę 55.520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41.640,00zł, rękojmia w kwocie 5.552,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 158 o pow. 2,8100ha oszacowana jest na kwotę 100.160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.120,00zł, rękojmia w kwocie 10.016,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 162 o pow. 0,1299ha oszacowana jest na kwotę 4.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.472,50zł, rękojmia w kwocie 463,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 164 o pow. 0,2420ha oszacowana jest na kwotę 8.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.472,50zł, rękojmia w kwocie 863,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 166 o pow. 0,7467ha oszacowana jest na kwotę 26.610,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.957,50zł, rękojmia w kwocie 2.661,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 181 o pow. 0,4980ha oszacowana jest na kwotę 14.080,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.560,00zł, rękojmia w kwocie 1.408,00zł (1/10 sumy oszacowania),

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00076095/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 3/4 w nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki o nr 7/7 oo pow. 394m2

należącej do dłużnika: Krzysztof Wacław Modzelewski, Zofia Modzelewska

położonej: 18-400 Łomża, Siemień Rowy,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00076095/5

Suma oszacowania wynosi 9.975,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.481,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 997,50zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00061913/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2020r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 2/4 w nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki o nr 7/4 o pow. 447m2

należącej do dłużnika:Krzysztof Wacław Modzelewski, Zofia Modzelewska

położonej: 18-400 Łomża, Siemień Rowy,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00061913/8

Suma oszacowania wynosi 7.545,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.658,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 754,50zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00078985/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2020r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki leśnej o nr 117 o pow. 0,70ha

należącej do dłużnika: Grzegorz Jańczyk

położonej: 18-500 Kolno, Danowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00078985/5

Suma oszacowania wynosi 16.480,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.360,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.648,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2020r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 24,28m2, do którego przynależy piwnica o pow. 3,63m2,

należącego do dłużnika: Paweł Sarnacki

położonego: 18-400 Łomża, Piękna 13/8,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (brak KW)

Suma oszacowania wynosi 82.420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.815,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.242,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

 

 

Opisy i oszacowania nieruchomości

________________________________________