How To Write Solution Essay Essay Writing For Ielts Academic Writing Business Plan Pro 11 15th Anniversary Edition Peace Without Victory Essay Alamat Cv Sarana Komunikasi Indonesia Popular Article Writers For Hire Us

Licytacje komornicze

 

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00073997/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki o nr 176/44 o pow. 0,3201ha

należącej do dłużnika: SILCHEM Beata Żebrowska spółka komandytowa w Warszawie

położonej: 18-414 Nowogród, Nowogród,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00073997/7

Suma oszacowania wynosi 151.760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101.173,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.176,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:00 w miejscowości Kownaty gm. Piątnica zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 252 o pow. 1,04ha położonej:

18-421 Piątnica, Kownaty,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00037673/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:30 w Ksielnicy gm. Piątnica zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 198/8 o pow. 1,0008ha położonej:

18-421 Piątnica, Kisielnica,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00050269/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:00 w Łomży przy ul. Boh. Monte Cassino 3/86 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

18-400 Łomża, Bohaterów Monte Cassino 3/86,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00061984/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:30 w Janowie gm. Łomża zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości:

1. składającej się z działki o nr 48/4 o pow. 0,7564ha położnej

18-400 Łomża, Janowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00071763/4.

2. składającej się z działki o nr 48/1 o pow. 0,0214ha położonej

18-400 Łomża, Janowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00084181/4

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

________________________________________