Licytacje komornicze

 

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00055627/1, KW LM1L/00047349/9,

KW LM1L/00042496/9, KW LM1L/00015872/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2020r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oddanej w dzierżawę:

1) składającej się z działek o nr 41 i 42/1 poł. w miejscowości Jakać Dworna gm. Śniadowo o łącznej pow. 1,08ha

należącej do dłużnika: Edmund Wyszomirski i Wiesława Wyszomirska

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00055627/1

Suma oszacowania wynosi 47.280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.460,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.728,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– działka nr 41 o pow. 0,8800ha oszacowana jest na kwotę 38.530,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28.897,50zł, rękojmia w kwocie 3.853,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 42/1 o pow. 0,2000ha oszacowana jest na kwotę 8.750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.562,50zł, rękojmia w kwocie 875,00zł (1/10 sumy oszacowania),

2) składającej się z działek o nr 1/11, 5/8, 20/1, 20/7, 159/2, 160 poł. w miejscowości Jakać Dworna gm. Śniadowo o łącznej pow. 3,16ha

należącej do dłużnika: Edmund Wyszomirski i Wiesława Wyszomirska

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00047349/9

Suma oszacowania wynosi 180.420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135.315,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.042,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– działka nr 1/11 o pow. 0,4700ha oszacowana jest na kwotę 22.570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.927,50zł, rękojmia w kwocie 2.257,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 5/8 o pow. 1,4200ha oszacowana jest na kwotę 102.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.047,50zł, rękojmia w kwocie 10.273,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 20/1 o pow. 0,3000ha oszacowana jest na kwotę 12.830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.622,50zł, rękojmia w kwocie 1.283,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 20/7 o pow. 0,1600ha oszacowana jest na kwotę 6.840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.130,00zł, rękojmia w kwocie 684,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 159/2 o pow. 0,3100ha oszacowana jest na kwotę 13.570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.177,50zł, rękojmia w kwocie 1.357,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 160 o pow. 0,5000ha oszacowana jest na kwotę 21.880,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.410,00zł, rękojmia w kwocie 2.188,00zł (1/10 sumy oszacowania),

3) składającej się z działki o nr 180 o pow. 0,3800ha poł. w miejscowości Stara Jakać gm. Śniadowo

należącej do dłużnika: Edmund Wyszomirski i Wiesława Wyszomirska

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00042496/9

Suma oszacowania wynosi 16.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.472,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.663,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

4) składającej się z działek o nr 26/1, 26/2, i 27/2 poł. w miejscowości Jakać Dworna gm. Śniadowo o łącznej pow. 1,80ha

należącej do dłużnika: Edmund Wyszomirski i Wiesława Wyszomirska

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00015872/1

Suma oszacowania wynosi 78.790,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59.092,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.879,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– działka nr 26/1 o pow. 1,0900ha oszacowana jest na kwotę 47.710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.782,50zł, rękojmia w kwocie 4.771,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 26/2 o pow. 0,4800ha oszacowana jest na kwotę 21.020,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.765,00zł, rękojmia w kwocie 2.102,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 27/2 o pow. 0,2300ha oszacowana jest na kwotę 10.060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.545,00zł, rękojmia w kwocie 1.006,00zł (1/10 sumy oszacowania),

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00070717/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2020r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oddanej w dzierżawę składającej się z działek o nr 25, 47, 111, 181, 212 poł. w Śniadowie o łącznej pow. 2,9993ha

należącej do dłużnika: Edmund Wyszomirski

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00070717/0

Suma oszacowania wynosi 204.040,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153.030,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.404,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka nr 25 o pow. 0,5513ha oszacowana jest na kwotę 37.510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28.132,50zł, rękojmia w kwocie 3.751,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 47 o pow. 0,1961ha oszacowana jest na kwotę 13.340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.005,00zł, rękojmia w kwocie 1.334,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 111 o pow. 0,5714ha oszacowana jest na kwotę 38.860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29.145,00zł, rękojmia w kwocie 3.886,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 181 o pow. 0,9514ha oszacowana jest na kwotę 64.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48.547,50zł, rękojmia w kwocie 6.473,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 212 o pow. 0,7291ha oszacowana jest na kwotę 49.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.200,00zł, rękojmia w kwocie 4.960,00zł (1/10 sumy oszacowania),

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00027764/8 i KW LM1L/00024643/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości:

1) składającej się z działki o nr 9/8 o pow. 1014m2

położonej: 18-400 Łomża, Zawady,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00027764/8

2) składającej się z działki o nr 40/3 o pow. 1412m2

położonej: 18-400 Łomża, Zawady,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00024643/3

stanowiącej jedną funkcjonalną całość,

należącej do dłużników: Wioleta Sinico, Robert Sinico.

Suma oszacowania wynosi 402.280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301.710,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.228,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00036732/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 85/3 o pow. 7,9578ha

należącej do dłużnika: Dariusz Zejer

położonej: 18-500 Kolno, Glinki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00036732/1

Suma oszacowania wynosi 325.280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243.960,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.528,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00067292/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą oznaczonej jako działka nr 398/1 o pow. 0,3202ha

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00067292/0

Suma oszacowania wynosi 264.190,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176.126,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.419,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_____________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI