Betekenis Cw Waarde Cv Ketel Sample Resume For Preschool Teacher In Singapore Essay On My Youngest Sister Federal Resume Bullits Essay Traduzione In Italiano Della Canzone Perfect Hamlet Navigator Scene Summary Index

Licytacje komornicze

______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00032633/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o nr ewidencyjnym 53 poł. w miejscowości Glinki gm. Kolno pow. 1,7220ha

należącej do dłużnika: Dariusz Zejer

położonej: 18-500 Kolno, Glinki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00032633/9

Suma oszacowania wynosi 331.340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220.893,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.134,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00012716/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 7, 33/6, 34/2, 53, 54, 107 o łącznej pow. 10,7364ha położonych w miejscowości Pieńki Okopne gm. Przytuły

należącej do dłużnika: Jarosław Rogowski

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00012716/9

Suma oszacowania wynosi 361.890,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 271.417,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.189,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka rolno-leśna o nr 7 o pow. 5,4988ha oszacowana jest na kwotę 172.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129.225,00zł, rękojmia w kwocie 17.230,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 33/6 o pow. 0,4070ha oszacowana jest na kwotę 14.730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.047,50zł, rękojmia w kwocie 1.473,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 34/2 o pow. 0,7897ha oszacowana jest na kwotę 34.820,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26.115,00zł, rękojmia w kwocie 3.482,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka leśna o nr 53 o pow. 0,3156ha oszacowana jest na kwotę 6.870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.152,50zł, rękojmia w kwocie 687,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolno-leśna o nr 54 o pow. 1,3153ha oszacowana jest na kwotę 41.210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30.907,50zł, rękojmia w kwocie 4.121,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka rolna o nr 107 o pow. 2,4100ha oszacowana jest na kwotę 91.960,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68.970,00zł, rękojmia w kwocie 9.196,00zł (1/10 sumy oszacowania),

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00035678/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089r. gruntu działki nr 1381/27 o pow. 21m2 zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem, stanowiącym od gruntu odrębny przedmiot własności

należącej do dłużnika: Sebastian Zieliński

położonej: 18-500 Kolno,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00035678/7

Suma oszacowania wynosi 17.330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.997,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.733,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00020450/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki o nr 91/4 o pow. 3264m2 zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi

należącej do dłużnika:Wiesława Rudź, Zenon Rudź

położonej: 18-400 Łomża, Giełczyn,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00020450/5

Suma oszacowania wynosi 188.440,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141.330,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.844,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

Opisy i oszacowania nieruchomości

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2021r. o godz. 10:00 w Łomży w rejonie ulic Poznańskiej, Wojska Polskiego i Ciepłej zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości:

1. składającej się z działek o nr 30627/149, 30627/156, 30627/172, 30627/67, 30627/204, 30627/274, 30627/282, 30627/288, 30627/310, 30627/176, 30627/300, 30627/202, 30627/203, 30627/205, 30627/177 o łącznej pow. 2,3328ha,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00060194/4

2. składającej się z działek o nr 30627/57, 30627/212, 30627/213, 30627/214, 30627/320, 30627/302, 30771/3, 30771/5, 30771/8, 30627/332, 30627/334, 30627/336, 30627/338, 30627/341 o łącznej pow. 5,8712ha,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00053325/0

3. składającej się z działki o nr 30627/304 o pow. 0,3069ha,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00082011/8

4. udziału w wysokości 2/32 w nieruchomości składającej się z działki o nr 30627/91 o pow. 0,2282ha,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00044260/0

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 o godz. 10:00 w Małym Płocku przy ul. Ks. Janusza 67 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr 574/1 o pow. 0,8009ha poł. w obrębie ewidencyjnym Mały Płock oraz działki o nr 106 o pow. 0,58ha poł. w obrębie ewidencyjnym Niksowizna gm. Kolno położonej:

18-516 Mały Płock, i Niksowizna 18-500 Kolno,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00048455/2

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 o godz. 10:30 w Stawiskach przy ul. Płk. St. Steczkowskiego 14 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

18-520 Stawiski, Płk. St. Steczkowskiego 14

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00022582/3

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2021 o godz. 11:15 w Łomży przy ul. Kwadratowej 23 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

18-400 Łomża, Kwadratowa 23,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00009736/1

_______________________________________________________