Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Krystyna Bajgus

Kancelaria komornicza

Krystyna Bajgus

Dane adresowe:
18-400 Łomża, ul. Sadowa 2 lok. 6

Kontakt telefoniczny:
tel./fax: (86) 218 89 51

Kontakt elektroniczny:
e-mail: lomza2@komornik.pl

Konto bankowe:
UWAGA ZMIANA NR KONTA
BGŻ SA
95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

Godziny otwarcia:
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zakres terytorialny

komornik Komornik Sądowy Krystyna Bajgus przy Sądzie Rejonowym w Łomży Kancelaria Komornika w Łomży przy ul. Sadowej 2 lok. 6 działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Niniejszą właściwość regulują przepisy art. 7 i 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

g3   g1  g2