Licytacje komornicze

______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00035678/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089r. gruntu działki nr 1381/27 o pow. 21m2 zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem, stanowiącym od gruntu odrębny przedmiot własności

należącej do dłużnika: Sebastian Zieliński

położonej: 18-500 Kolno,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00035678/7

Suma oszacowania wynosi 17.330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.997,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.733,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00020450/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki o nr 91/4 o pow. 3264m2 zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi

należącej do dłużnika:Wiesława Rudź, Zenon Rudź

położonej: 18-400 Łomża, Giełczyn,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00020450/5

Suma oszacowania wynosi 188.440,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141.330,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.844,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00053325/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek o nr 30627/57, 30627/212, 30627/213, 30627/214, 30627/320, 30627/302, 30771/3, 30771/5, 30771/8, 30627/332, 30627/334, 30627/336, 30627/338, 30627/341 poł. w obrębie ewidencyjnym nr 03 miasta Łomża (rejon ulic Poznańskiej, Wojska Polskiego i Ciepłej), o łącznej pow. 58712m2, będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r.

należącej do dłużnika: Galeria Narew Sp. z o.o.

położonej: 18-400 Łomża,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00053325/0

Suma oszacowania wynosi 4.128.990,00zł z uwzględnieniem służebności, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.096.742,50 z uwzględnieniem służebności.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 412.899,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka nr 30627/57 o pow. 618m2 oszacowana jest na kwotę 41.830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31.372,50zł, rękojmia w kwocie 4.183,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/212 o pow. 1009m2 oszacowana jest na kwotę 62.990,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.242,50zł, rękojmia w kwocie 6.299,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/213 o pow. 37651m2 oszacowana jest na kwotę 2.521.010,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.890.757,50zł, rękojmia w kwocie 252.101,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/214 o pow. 1190m2 oszacowana jest na kwotę 74.290,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55.717,50zł, rękojmia w kwocie 7.429,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/320 o pow. 2833m2 oszacowana jest na kwotę 213.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159.802,50zł, rękojmia w kwocie 21.307,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/302 o pow. 1845m2 oszacowana jest na kwotę 194.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145.972,50zł, rękojmia w kwocie 19.463,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30771/3 o pow. 153m2 oszacowana jest na kwotę 10.360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.770,00zł, rękojmia w kwocie 1.036,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30771/5 o pow. 16m2 oszacowana jest na kwotę 1.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.350,00zł, rękojmia w kwocie 180,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30771/8 o pow. 38m2 oszacowana jest na kwotę 4.280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.210,00zł, rękojmia w kwocie 428,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/332 o pow. 1974m2 oszacowana jest na kwotę 148.470,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.352,50zł, rękojmia w kwocie 14.847,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/334 o pow. 707m2 oszacowana jest na kwotę 53.170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39.877,50zł, rękojmia w kwocie 5.317,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/336 o pow. 3452m2 oszacowana jest na kwotę 259.620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194.715,00zł, rękojmia w kwocie 25.962,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/338 o pow. 6536m2 oszacowana jest na kwotę 491.570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368.677,50zł, rękojmia w kwocie 49.157,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/341 o pow. 690m2 oszacowana jest na kwotę 51.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38.925,00zł, rękojmia w kwocie 5.190,00zł (1/10 sumy oszacowania),

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00060194/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek o nr 30627/149, 30627/156, 30627/172, 30627/67, 30627/204, 30627/274, 30627/282, 30627/288, 30627/310, 30627/176, 30627/300, 30627/202, 30627/203, 30627/205, 30627/177 poł. w obrębie ewidencyjnym nr 03 miasta Łomża (rejon ulic Poznańskiej, Wojska Polskiego i Ciepłej) o łącznej pow. 2,3328ha,

należącej do dłużnika: Galeria Narew Sp. z o.o.

położonej: 18-400 Łomża,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00060194/4

Suma oszacowania wynosi 2.369.050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.776.787,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 236.905,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

– działka nr 30627/149 o pow. 2804m2 oszacowana jest na kwotę 283.910,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212.932,50zł, rękojmia w kwocie 28.391,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/156 o pow. 4835m2 oszacowana jest na kwotę 489.540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 367.155,00zł, rękojmia w kwocie 48.954,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/172 o pow. 203m2 oszacowana jest na kwotę 20.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.412,50zł, rękojmia w kwocie 2.055,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/67 o pow. 280m2 oszacowana jest na kwotę 28.350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21.262,50zł, rękojmia w kwocie 2.835,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/204 o pow. 1602m2 oszacowana jest na kwotę 162.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121.650,00zł, rękojmia w kwocie 16.220,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/274 o pow. 160m2 oszacowana jest na kwotę 16.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.150,00zł, rękojmia w kwocie 1.620,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/282 o pow. 3049m2 oszacowana jest na kwotę 308.710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231.532,50zł, rękojmia w kwocie 30.871,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/288 o pow. 1174m2 oszacowana jest na kwotę 118.870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89.152,50zł, rękojmia w kwocie 11.887,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/310 o pow. 1119m2 oszacowana jest na kwotę 113.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.975,00zł, rękojmia w kwocie 11.330,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/176 o pow. 738m2 oszacowana jest na kwotę 74.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56.040,00zł, rękojmia w kwocie 7.472,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/300 o pow. 1673m2 oszacowana jest na kwotę 176.480,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132.360,00zł, rękojmia w kwocie 17.648,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/202 o pow. 1604m2 oszacowana jest na kwotę 162.410,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121.807,50zł, rękojmia w kwocie 16.241,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/203 o pow. 1608m2 oszacowana jest na kwotę 162.810,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122.107,50zł, rękojmia w kwocie 16.281,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/205o pow. 1416m2 oszacowana jest na kwotę 143.370,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107.527,50zł, rękojmia w kwocie 14.337,00zł (1/10 sumy oszacowania),

– działka nr 30627/177 o pow. 1063m2 oszacowana jest na kwotę 107.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80.722,50zł, rękojmia w kwocie 10.763,00zł (1/10 sumy oszacowania),

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LM1L/00082011/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki o nr 30627/304 o pow. 3069m2, poł. w obrębie ewidencyjnym nr 03 miasta Łomża (rejon ulic Poznańskiej, Wojska Polskiego i Ciepłej), będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r.

należącej do dłużnika:Galeria Narew Sp. z o.o.

położonej: 18-400 Łomża,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1L/00082011/8

Suma oszacowania wynosi 115.410,00zł z uwzględnieniem służebności, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.557,50z uwzględnieniem służebności,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.541,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 95 2030 0045 1110 0000 0393 4170

 

_______________________________________________________

Opisy i oszacowania nieruchomości

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 09:30 w Łomży przy ul. Pl. Pocztowy 2/12 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału w wysokości 11/64 w nieruchomości położonej:

18-400 Łomża, Plac Pocztowy 2/12,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00039657/2

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 12:00 pod adresem: Siwki 18 gm. Grabowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnej 10/5 o pow. 1,50ha położonej:

18-507 Grabowo, Siwki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00030193/8

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 12:00 pod adresem: Siwki 18 gm. Grabowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 124/3 o pow. 1,83ha położonej:

18-423 Przytuły, Wilamowo,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00021632/2

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 12:00 pod adresem: Siwki 18 gm. Grabowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 6/1 i 51 o łącznej pow. 6,2490ha położonej:

18-507 Grabowo, Siwki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00075348/7

_______________________________________________________

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 12:00 pod adresem: Siwki 18 gm. Grabowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 12/1, 12/2, 15/2, 84, 85, 92, 113, 116 o łącznej pow. 9,2960ha położonej:

18-507 Grabowo, Siwki,

dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1L/00084052/1

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________