Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus

Osoba uzupełniająca dokument

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus Kancelaria
Komornicza Nr I w Łomży przy ul. Sadowej 2 lok. 6 zgodnie
z art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018
roku (Dz.U.2018.771) działa na obszarze swojego rewiru komorniczego,
którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym
działa komornik.

Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 uks w określonych kategoriach spraw
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu
apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika
właściwego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie
egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel
oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art.
10 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych”. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru
komorniczego, przy zastrzeżeniu treści art. 7 ust. 4-12 uks.